• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

Copyright 2019 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie.

Konkurs rozpoczął się 30 października i trwał do 28 lutego 2019r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Hasło OTK brzmi „Bądź architektem swojego szczęścia”

Temat prac konkursowych: „Ja w przyszłości. Jaki zawód chciałbym wykonywać”.

„Rynek pracy wyzwaniem, kształcenie zawodowe szansą”


        9 stycznia 2019 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie odbyła  się Konferencja pn.,, Rynek pracy wyzwaniem ,szkolnictwo zawodowe szansą”. Głównym organizatorem konferencji była Dyrektor ZS CKP w Grodkowie p.  Danuta Trzaskawska. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie była współorganizatorem. W organizację konferencji zaangażowani byli również : Regionalny Zespól Placówek Wsparcia Edukacji W Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu oraz Izba Rzemieślnicza w Opolu.
Patronat honorowy nad konferencja objęli : Opolski Kurator Oświaty- Michał Siek, Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła , Starosta Powiatu Brzeskiego -Jacek Monkiewicz i Burmistrz Grodkowa – Marek Antoniewicz.

Sz.P.
Dyrektorzy Szkół Podstawowych

ZAPROSZENIE


             Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Ja w przyszłości . Jaki zawód chciałbym wykonywać” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Spotkanie sieci pedagogów i doradców zawodowych.

W dniu 8.10. 2018 odbyło się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie spotkanie pedagogów i doradców zawodowych z Gminy Grodków i Olszanka.  Omówione zostały zasady współpracy szkół z poradnią w roku szkolnym 2018/2019. Główną część spotkania poprowadził pan W. Pietruk, doradca zawodowy poradni, który przedstawił treści pt. Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego ucznia „ Ku przyszłości”.

Kynoterapia – finał projektu

W marcu 2018 roku dobiega końca realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie projekt, na który fundusze pozyskane zostały w ramach akcji Reklama Dzieciom, organizowanej przez Telewizję Polską.