• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

Copyright 2024 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

Wrzesień Międzynarodowym Miesiącem Świadomości i Zapobiegania Samobójstwom

Dzięki inicjatywie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano w Grodkowie dwa ważne wydarzenia, związane z tematyką samobójstw.

W bibliotece odbyło się spotkanie autorskie  z panią dr Halszką Witkowską- suicydologiem, wykładowcą, sekretarzem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, ekspertem w Ministerstwie Zdrowia. Pani Halszka Witkowska jest autorką książki „Życie ponad wszystko- rozmowy o samobójstwie” w której przybliża problematykę samobójstwa począwszy od przyczyn , poprzez omówienie kryzysu psychicznego, po formy pomocy osobom, które są w kryzysie psychicznym.  Spotkanie z autorką, treści zawarte w książce mają na celu zmienić świadomość społeczną, pokazać, że reakcja najbliższego środowiska, w tym instytucji, może zapobiec próbie targnięcia się na swoje życie.

Spotkanie poprzedzone było warsztatami dla nauczycieli, które prowadziła pani Jolanta Palma- suicydolog, specjalista z zakresu interwencji kryzysowej, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego. Szkolenie dotyczyło samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcia ucznia po próbie samobójczej. Obecni nauczyciele nie tylko pozyskali wiedzę z zakresu tematyki szkolenia, otrzymali wskazówki jak opracować w szkole procedury dotyczące postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Obie panie są współtwórczyniami platformy „Życie wart jest rozmowy” na której można znaleźć pomoc i wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i po próbach samobójczych.

Życie warte jest rozmowy