• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

Copyright 2024 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

Miesiąc październik – miesiącem AAC

Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC to metoda umożliwiająca komunikowanie się osobom ze złożonymi zaburzeniami w porozumiewaniu się.

Stanowi podstawę do budowania relacji pomiędzy dzieckiem, a rodzicem, rodzeństwem czy nauczycielem. Pozwala na wypowiadanie swoich myśli, opinii i pragnień za pomocą gestów, znaków przestrzenno - dotykowych, symboli, pisma, urządzeń i oprogramowań wspomagających komunikację (dla uczniów, którzy nie komunikują się werbalnie lub ze znacznymi ograniczeniami w tym zakresie) takie jak: aplikacja  Let Me Talk  czy program Boardmarker. Poprzez poczucie sprawstwa komunikacja AAC wyzwala samodzielność i zaradność sprzyjającą rozwojowi dziecka i umożliwiającą pełne uczestnictwo w życiu społecznym na miarę indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

Poniżej (link) prezentujemy pracę dziecka na zajęciach z komunikacji alternatywnej i wspomagającej z wykorzystaniem aplikacji Let Me Talk oraz jedną z form pracy – słuchowisko autorstwa np. Barbary Markiewicz- pedagoga w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie.

Link prezentujemy pracę dziecka na zajęciach z komunikacji alternatywnej

Pobierz i obejrzy prezentacje: Agatka szuka jesieni- słuchowisko