• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

Copyright 2021 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

Forum pedagogów i szkolnych doradców zawodowych Poradni

30    września 2019r. odbyło się kolejne spotkanie szkolnych doradców zawodowych i pedagogów Gminy Grodków i Olszanka, zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grodkowie.

Główny cel: uświadomienie roli Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkołach, wymiana doświadczeń, baza wiedzy, organizowanie lekcji otwartych.
Omówiono korzyści dla uczniów  wynikające  z działań WSDZ:
•    nabywają kompetencje niezbędne do rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych,
•    potrafią dokonać samooceny określając swoje mocne strony i zainteresowania, uzdolnienia i własne zasoby,
•     poznają, czym jest rynek pracy i świat zawodów,
•    wymieniają różne grupy zawodów i podają czynniki wpływające na wybory zawodowe, a także wyjaśniają trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy,
•     potrafią dokonać autoprezentacji,
•    poznają zasady rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych,
•    uzasadniają potrzebę uczenia się przez całe życie,
•    wskazują sposoby zdobywania wiedzy oraz określają strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji nieformalnej,
•    określają, kim chcieliby zostać,
•    opowiadają o swoich planach edukacyjno-zawodowych
•    identyfikują osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Licznie przybyli nauczyciele-pedagodzy i doradcy wyrazili chęć współpracy w zakresie organizowania szkoleń, warsztatów, wykorzystania projektów Unijnych do realizacji zadań związanych z wyborami edukacyjno – zawodowymi młodzieży.