• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

Copyright 2021 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców!

Urząd Miejski w Grodkowie oraz Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grodkowie, zapraszają  do udziału w warsztatach psychoedukacyjnych

"Szkoła dla rodziców i wychowawców".

Trening składa się z 10 spotkań z grupą, podczas których poruszane będą  tematy dotyczące m. in.

- wyrażania oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
- rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć,
- aktywnego, wspierającego  słuchania,
- motywowania dziecka do współdziałania, współpracy,
- modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
- uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole,
- wspierania procesu usamodzielniania się dziecka,
- budowania realnego poczucia własnej wartości dziecka,
- konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.


Zajęcia są bezpłatne !

Osoby prowadzące- Anna Nowacka, Marta Habrych- certyfikowane trenerki programu.

Termin-  rozpoczęcie w dniu 7 października 2020 r. a zakończenie w dniu 16 grudnia 2020 r. (10 spotkań  jeden raz w tygodniu w środy –  w godz. od 1615 do 2015.

Ilość uczestników- 12-15 osób

Miejsce prowadzenia zajęć- sala konferencyjna w Ratuszu w Grodkowie.

Zapisy- telefoniczne 77 4040349,  77 4155511 lub osobiście w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie ul. Kasztanowa 3 oraz Urząd Miejski w Grodkowie pokój nr 32.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY