• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

Copyright 2021 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

Spotkanie szkolnych doradców zawodowych i pedagogów.

W dniu 12.10.2020r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej  odbyło się spotkanie szkolnych doradców zawodowych i pedagogów.

 

Systematyczna współpraca doradców/pedagogów z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Grodkowie pozwala na monitorowanie zagadnień związanych z doradztwem zawodowym realizowanym na terenie szkół.  Spotkanie poświęcone było wizerunkowi doradcy zawodowego w opinii badanych uczniów. Wspólnie z doradcami omówiono zagadnienia związane z potrzebą realizacji zadań  tak bardzo ważnych dla młodego człowieka, które wpływają pozytywnie na wybory edukacyjno-zawodowe młodzieży.

Zwrócono uwagę, iż w warunkach szkolnych dominującym jest poradnictwo grupowe, które wykorzystuje metody i techniki pracy stosowane przy realizacji zajęć szkolnych (metody podające przydatne przy wyposażeniu uczniów w nowe wiadomości, szczególnie o charakterze informacyjnym oraz metody aktywizujące, których rezultaty są trwalsze). Jak pisze Z. Wołk „Metoda grupowa w działalności poradniczej stwarza możliwości aktywizowania uczniów, uczy samodzielności i służy treningowi w zakresie rozwiązywania problemów”.

W trakcie spotkania nauczyciele mieli również okazję zapoznać się z księgozbiorem biblioteki dotyczącym doradztwa zawodowego.