• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

Copyright 2021 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

Wizyta studyjna nauczycieli z terenu gminy Grodków i Olszanka w Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu

Koniec wakacji, 31 sierpnia br., stał się początkiem aktywności zawodowej w nowym roku szkolnym nauczycieli z gminy Grodków i gminy Olszanka.

Kynoterapia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie

Poradnia Psychologiczni-Pedagogiczna w Grodkowie przystąpiła w tym roku  do akcji „Reklama dzieciom”, która zorganizowana była przez Telewizję Polską.  Przygotowany został projekt, który miał na celu przeprowadzenie zajęć z zakresu kynoterapii dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.

Współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Grodkowie

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece w Grodkowie odbyły się warsztaty pt. „ Bajki terapeutyczne w logopedii”, które poprowadziła pani Jolanta Ilukowicz- neurologopeda pracujący w grodkowskiej poradni. Spotkanie to realizowane było w ramach projektu, w którym bierze udział biblioteka: „Kulturalny Grodków, czyli rodzinnie w bibliotece o książkach i nie tylko”.

Konferencja dla doradców zawodowych i pedagogów pt.
„Zadania realizowane przez poradnię na rzecz szkoły w opinii szkolnych doradców”

Dnia 16.05.2017 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grodkowie odbyła się konferencja dla pedagogów i doradców zawodowych ze szkół znajdujących się w rejonie działania poradni.
Konferencje prowadził pan dr Witold Pietruk.

Współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie od kilku lat współpracuje z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej działającym przy OHP w Opolu. Działalność MCIZ ukierunkowana jest na: umożliwienie młodzieży nabycia umiejętności aktywnego planowania rozwoju zawodowego, zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podniesienie własnej wartości na rynku pracy, podjęcie zatrudnienia,  uruchomienie własnej działalności gospodarczej.