• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

Copyright 2021 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

Poradnictwo Kariery dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Zaplanuj swoją przyszłość” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie przez ostatnie 3 miesiące realizowała zadania z zakresu poradnictwa zawodowego włączając w to przede wszystkim młodzież, która chętnie korzystała    z zaproponowanych przez doradcę zawodowego form pomocy pomagających w planowaniu kariery zawodowej. Odbywały się spotkania, warsztaty i rozmowy ze specjalistami którzy przybliżali młodzieży sposób zdobywania informacji na temat prawidłowego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Zwrócono uwagę na pracę szkolnych doradców zawodowych i doradcy zawodowego pracującego w poradni, jako osób do których uczniowie mogą się zwrócić w sprawach związanych z wyborami edukacyjno-zawodowymi.

Tydzień z psychologiem w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Grodkowie.

Jednym z zadań poradni jest realizowanie programów  profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję  szkoły, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.  W ramach realizacji tego zadania odbyły się w Publicznym Gimnazjum  nr 1 spotkania z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie.