• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

Copyright 2024 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

Zajęcia z doradztwa zawodowego w liceum


W dniu 16 września 2016 r. odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grodkowie - Witoldem Pietrukiem.
Zajęcia warsztatowe z poradnictwa zawodowego zostały zaplanowane dla uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie pod hasłem:
„Pewnym krokiem w przyszłość”.
Głównym celem warsztatów było:
PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ I PORADNICTWA ZAWODOWEGO
ZAPOZNANO UCZNIÓW Z :
- z rodzajami wyższych uczelni w naszym województwie,
- ukierunkowanie uczniów na wybór zawodu zgodnie z własnymi predyspozycjami;
- zapoznanie uczniów z systemem szkolnictwa i możliwościami zdobywania kwalifikacji zawodowych;
- kształcenie umiejętności planowania i realizacji zamierzonych celów,
- przedstawienie uczniom zawodów „z przyszłością” i „wypalonych”,
- zapoznanie z zasadami funkcjonowania PUP;
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
- dostrzeganie ważności wyboru zawodu i wartości pracy w życiu każdego człowieka.
Zaproponowano młodzieży uczącej się w liceum indywidualne konsultacje.


Doradca zawodowy Poradni udziela fachowych porad dotyczących wyborów edukacyjno – zawodowych w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00.

doradztwo2

doradztwo1