• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

Copyright 2023 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

Beata Sobów dyrektor, pedagog specjalny, specjalność – oligofrenopedagog

Zajmuje się terapią pedagogiczną dzieci z trudnościami w nauce, prowadzi indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów. Prowadzi  konsultacje dla  nauczycieli oraz rodziców w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jolanta Ilukowicz pedagog, neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedaback ( specjalista II stopnia)

W poradni prowadzi terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy. Na terenie przedszkoli przeprowadza badania przesiewowe dzieci , kwalifikuje dzieci do terapii logopedycznej, prowadzi konsultacje z rodzicami dzieci objętych terapią oraz nauczycielami. Prowadzi terapie EEG Biofeedback w celu poprawy zdrowia w zaburzeniach psychosomatycznych i psychologicznych, przy zaburzeniach uwagi i koncentracji, nadpobudliwości ruchowej, agresji, apatii, problemach szkolnych, przy zespole chronicznego zmęczenia, stanach lękowych, natręctwach, depresji.

Beata Stache-Jakubów rehabilitantka, oligofrenopedagog, terapeuta NOT-Bobath.

W poradni prowadzi diagnozę rozwoju motorycznego,  zajmuje się rehabilitacją  ruchową i neurologiczną dzieci, korygowaniem wad postawy, rehabilitacją dzieci z wczesnego wspomagania rozwoju ,  udziela porad dla rodziców.

Joanna Zbroniec - psycholog, trener Biofeedback

Prowadzi  terapię zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży ( zaburzenia lękowe, nadpobudliwość psychoruchowa, zahamowanie emocjonalne), grupę wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, konsultacje z nauczycielami i rodzicami. Realizuje na terenie szkół programy profilaktyczne.

Natalia Pszon  - psycholog 

Prowadzi diagnozę,   terapię zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży (zaburzenia lękowe, nadpobudliwość psychoruchowa, zahamowanie emocjonalne), konsultacje z nauczycielami i rodzicami. Realizuje na terenie szkół programy profilaktyczne.