• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

Copyright 2021 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

Beata Sobów dyrektor, pedagog specjalny, specjalność – oligofrenopedagog

Zajmuje się terapią pedagogiczną dzieci z trudnościami w nauce, prowadzi indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów. Prowadzi  konsultacje dla  nauczycieli oraz rodziców w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Anna Szor-Bednarczuk  psycholog, specjalista terapii uzależnień.

Prowadzi terapię rodzin, terapię zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży ( zaburzenia lękowe, nadpobudliwość psychoruchowa, zahamowanie emocjonalne), terapię dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce, konsultacje z nauczycielami i rodzicami. Realizuje na terenie szkół programy profilaktyczne.

Witold Pietruk doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, doradca zawodowy.

Na terenie poradni prowadzi diagnozę predyspozycji zawodowych, doradztwo w zakresie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu, terapię uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia), diagnozę pedagogiczną dziecka w wieku szkolnym. Przeprowadza szkolenia Rad Pedagogicznych w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzi konsultacje z rodzicami, warsztaty z uczniami. Współpracuje z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej, członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej. Autor programów autorskich i publikacji.

Edyta Jaworska- Grzegorek psycholog, specjalista terapii uzależnień. Ukończyła szkołę trenerów grupowych.

Prowadzi terapię rodzin, zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży ( zaburzenia lękowe, nadpobudliwość psychoruchowa, zahamowanie emocjonalne), terapię dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce, konsultacje z nauczycielami i rodzicami.  Realizuje na terenie szkół programy profilaktyczne.

Jolanta Ilukowicz pedagog, neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedaback ( specjalista II stopnia)

W poradni prowadzi terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy. Na terenie przedszkoli przeprowadza badania przesiewowe dzieci , kwalifikuje dzieci do terapii logopedycznej, prowadzi konsultacje z rodzicami dzieci objętych terapią oraz nauczycielami. Prowadzi terapie EEG Biofeedback w celu poprawy zdrowia w zaburzeniach psychosomatycznych i psychologicznych, przy zaburzeniach uwagi i koncentracji, nadpobudliwości ruchowej, agresji, apatii, problemach szkolnych, przy zespole chronicznego zmęczenia, stanach lękowych, natręctwach, depresji.

Beata Stache-Jakubów rehabilitantka, oligofrenopedagog, terapeuta NOT-Bobath.

W poradni prowadzi diagnozę rozwoju motorycznego,  zajmuje się rehabilitacją  ruchową i neurologiczną dzieci, korygowaniem wad postawy, rehabilitacją dzieci z wczesnego wspomagania rozwoju ,  udziela porad dla rodziców.