• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

Copyright 2022 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

KOMUNIKAT

Od dnia 11.05.2020 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie wznawia swoja działalność stacjonarną. Prosimy rodziców o zapoznanie się z procedurami, które obowiązywać będą podczas badań diagnostycznych oraz terapii.

Prosimy o telefoniczną rejestrację na diagnozy.

 

Konsultacje i porady prowadzone są nadal w formie  telefonicznej oraz za pomocą poczty elektronicznej.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GRODKOWIE  NA OKRES EPIDEMII KORONOWIRUSA.

 1. CEL PROCEDURY

Celem procedury jest określenie działań zapobiegawczych rozprzestrzeniania się wirusa SARS- Co V2 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie. Zasady postępowania opisane w niniejszej procedurze mają zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz osobom, które w okresie epidemii będą korzystały z usług poradni.

 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Procedura dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie poradni.

 1. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA.
 • Obowiązki pracodawcy
 • Zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawiczek ochronnych
 • Zapewnienie płynów dezynfekujących do rąk.
 • Zapewnienie sprzętu i środków czystości oraz monitorowanie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, poręczy, włączników światła, blatów stołów.
 • Przygotowanie gabinetów do diagnozy z uwzględnieniem bezpiecznej odległości między diagnostom i badanym, zapewnienia bariery ochronnej w postaci ekranu.
 • Opracowanie planu pracy pracowników uwzględniającego ograniczenie przebywania na terenie poradni zbyt dużej liczby osób.
 • Przygotowanie procedury postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia.
 • Przeprowadzenie spotkania z pracownikami, poinstruowanie ich o procedurach bezpieczeństwa .
 • Obowiązki pracowników:
 • Noszenie środków ochrony osobistej podczas realizacji zadań poradni w kontakcie indywidualnym z klientami poradni.
 • Częste mycie rąk zgodnie z instruktażem.
 • Przypominanie badanym  o dezynfekcji rąk przed wejściem do gabinetu.
 • Dezynfekcja stanowiska pracy, wietrzenie gabinetu po każdym przyjętym dziecku.
 • Usunięcie z zasięgu badanych dzieci wszystkich przedmiotów, których nie można skutecznie dezynfekować.
 • Przestrzeganie procedur obowiązujących w poradni w okresie epidemii.
 • Pracownik u którego występują objawy chorobowe powinien pozostać w domu na zwolnieniu lekarskim, do momentu poprawy jego stanu zdrowia.
 • Wytyczne dla rodziców
 • Nie należy przyprowadzać do poradni dzieci z objawami choroby.
 • Nie przyprowadzamy do poradni dzieci, jeżeli w domu przebywa osoba objęta kwarantanną lub w izolacji.
 • Starsze dzieci oraz rodzice powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej ( maseczki, rękawiczki)
 • Każde diagnozowane dziecko lub młodzież powinno posiadać własne przybory do pisania, rysowania.
 • Dziecko, młodzież, które ma zostać poddane diagnozie, może przebywać na terenie poradni  w obecności tylko jednego z rodziców.
 1. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKCIE.
 • Wnioski na diagnozę analizuje zespół badający pod kątem zasadności, pilności, konieczności itp.
 • Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWR, odroczenia obowiązku szkolnego lub inne zgodnie z analizą specjalistów poradni.
 • Rekomendowane jest przeprowadzenie wywiadu oraz omówienie wyników drogą telefoniczna lub online.
 • Konsultacje, porady prowadzone są nadal w formie telefonicznej lub online. Termin należy ustalić telefonicznie.
 • W czasie telefonicznego umawiania wizyty rodzic informowany jest o warunkach pracy w poradni w związku z zagrożeniem epidemicznym.
 • Każdy rodzic przed procesem diagnostycznym zobowiązany jest wypełnić ankietę informacyjną ( zał. nr1 do procedury).
 • Przed wejściem do gabinetu dziecko, rodzic dezynfekuje ręce.
 • Dziecko podczas diagnozy pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, wymagających obecności rodzica.
 • Podczas terapii preferowana jest forma kontaktu niebezpośredniego.
 • W poczekalni nie może przebywać więcej niż 2 osoby.