• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

Copyright 2022 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.
Na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor poradni odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób przebywających w naszej placówce , wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania. Wszystkie zostały umieszczone na stronie poradniagrodkow.pl i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1. Preferowana jest telefoniczna forma rejestracji dziecka do poradni.
2. Rodzice do poradni przyprowadzają dziecko zdrowe.
3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę.
5. Wskazane jest zaopatrzenie dziecka we własne przybory do pisania: ołówek, długopis, kredki.
6. Opiekunowie przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej poradni zachowując zasady:
    a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
    b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
    c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
    d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych   z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
7. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte.
8. Dziecko  nie przynosi do poradni  żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
z materiałów pluszowych lub tkanin.
9. Podczas, gdy dziecko objęte jest diagnozą lub terapią rodzice proszeni są o opuszczenie terenu poradni i przyjście po dziecko o podanej przez pracownika poradni godzinie.
10. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie poradni , ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
11. Rodzic odbierający dziecko z poradni  powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
12. W okresie wzmożonej zachorowalności drzwi wejściowe do poradni pozostaną zamknięte, rodzice będą informowali pracowników o swoim przybyciu za pomocą dzwonka. Pracownik odbierze dziecko od rodzica w celu przeprowadzenia diagnozy lub terapii   i o umówionej porze sprowadzi dziecko do rodzica. Wywiad oraz konsultacja po diagnozie będzie wówczas przeprowadzana w formie telefonicznej.


Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora placówki lub nauczycieli . Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.


Z poważaniem
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie