• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

Copyright 2024 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

Organizacja pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie w roku szkolnym 2022/2023

 1. Diagnoza :
 • psychologiczna,
 • pedagogiczna,
 • logopedayczna,
 • fizjoterapeutyczna,
 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana dzieciom oraz ich rodzicom:
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
 • terapia psychologiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • TUS,
 • terapia biofeedback,
 • terapia osób ze złożonymi zaburzeniami porozumiewania się,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • badania przesiewowe mowy,
 • obserwacja psychologiczna dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym
 • pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • indywidualne porady i konsultacje dla uczniów
 • indywidualne porady i konsultacje dla rodziców
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ( do grupy wsparcia nie trzeba się zapisywać, można przyjść na spotkanie w terminie ogłoszonym na stronie poradni lub Facebooku)
 1. Współpraca z przedszkolami, szkołami, placówkami:
 • Tematyka warsztatów dla uczniów:
 • Profilaktyka uniwersalna
 • Budowanie samooceny oraz poczucia wartości.
 • Moje mocne strony- czym się kierować przy wyborze szkoły ponadpodstawowej.
 • Tematyka spotkań z rodzicami:
 • Wyzwania okresu dojrzewania.
 • Trudności emocjonalne u dzieci.
 • Tematyka spotkań z nauczycielami :
 • Praca z dzieckiem autystycznym.
 • Stres szkolny u uczniów i jego konsekwencje.
 • Konsultacje i porady indywidualne dla nauczycieli.