• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

Copyright 2022 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

Oferta szkoleniowa  poradni 

Tematyka szkoleń dla nauczycieli:

Motywowanie uczniów do nauki.

Jak radzić sobie z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów.

Trudności  wychowawcze w okresie dojrzewania.

Trudności wychowawcze związane z ADHD.

Dojrzałość szkolna.

Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży.

Czytanie opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Praca z dzieckiem z lękiem i depresją.

 

Tematyka szkoleń dla rodziców:

Przekroczenie progu klasy  IV.

Gotowość szkolna.

Trudności wychowawcze okresu dojrzewania.

Wpływ czytania na rozwój mowy.

Terapia biofeedback.

Rozwój fizjologiczny, a wady wymowy.

Trudności wychowawcze związane z ADHD.

Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży.

Dojrzałość szkolna.

 

Tematyka zajęć z uczniami:

Profilaktyka uzależnień.

Zjawisko cyberprzemocy.

Budowanie poczucia własnej wartości.

Jak wypracować wspólnie z grupą zasady pracy grupowej.

Wspieranie uczniów w odkrywaniu indywidualnych zasobów.

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów.