• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

Copyright 2022 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie dla uczniów  gimnazjum oraz ich rodziców na rok szkolny 2016/2017

Diagnoza pedagogiczna:

- trudności w nauce,

- trudności wychowawcze,

Diagnoza psychologiczna.

Terapia pedagogiczna:

-dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

-dla uczniów z trudnościami w nauce,

Terapia logopedyczna.

Terapia psychologiczna.

- terapia indywidualna,

-terapia grupowa;

- terapia rodzinna,

- terapia dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem,

- interwencja kryzysowa

- warsztaty psychologiczne ( dla dzieci, młodzieży, rodziców)

Konsultacje dla rodziców.

- spotkania z doradcą zawodowym  indywidualne i grupowe dla rodziców,

- indywidualne spotkania z pedagogiem, psychologiem