• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

Copyright 2024 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

Zał. nr 3 do zarządzenia nr 28/2019/2020 z dn. 31.08.2020

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u klienta poradni

 

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, dziecko/ młodzież nie powinno zostać wpuszczony na teren gabinetu.                                                                                                                           
 2. Rodzic dziecka powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112
 1.  Jeśli osoba weszła na teren poradni należy ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem, przeprowadzić  rutynowe sprzątania, zgodnie z procedurami  oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 1. Należy ustalić listy pracowników oraz innych osób  (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.