• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

Copyright 2024 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , ul. Kasztanowa 3, 49-200 Grodków, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych; kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej  adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 77 444 79 34
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, realizacji celów ustawowych i statutowych poradni w przedmiocie działalności na rzecz dzieci -  na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art .9 ust.2 lit. b, h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 5. b)  promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 6. Podanie  danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a)   jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych celów.
 7. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także podmioty prawnie uprawnione: sądy, organy ścigania, Kuratorium Oświaty w Opolu, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
 11. a)pkt 3a) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ( okres przechowywania wynosi 10 lat).
 12. b) pkt 3b) będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu.
 13. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tylko w przypadku wyrażonej zgody na podstawie art.6 ust.1 lit a) oraz ograniczenia przetwarzania.
 14. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 15. Nie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt. 3 podstawa jest inna niż w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 16. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowaniu i profilowaniu i dlatego nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).