• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

Copyright 2024 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

Z pomocy poradni mogą korzystać dzieci, młodzież, rodzice lub opiekunowie, nauczyciele z rejonu działania poradni.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest:

a) dobrowolne

b) nieodpłatne

Osoba korzystająca z pomocy poradni ma prawo do:

a) anonimowości

b) poszanowania i zachowania tajemnicy.

Na spotkanie w poradni można umówić się poprzez:

- zgłoszenie osobiste w sekretariacie

- zgłoszenie telefoniczne tel. 077 415 55 11

Dzieci i młodzież muszą stawiać się na badanie z rodzicami lub opiekunami

prawnymi w ustalonym terminie.

Uprzejmie prosimy nie zgłaszać się na badania z dziećmi chorymi (przeziębienia, choroby zakaźne). Złe samopoczucie dziecka wpływa na wynik badania. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny z Poradnią

(077 415 55 11) lub osobisty w celu zmiany terminu badania.